ea_header04.jpg

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 mei 2017, aanvang 20.30 uur in de Samenloop.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag BALV 19 januari 2017
5. Verslag Bestuur
6. Verslag Technische commissie
7. Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie
8. Verslag Sponsorcommissie
9. Verslag Renovatie/Innovatie
10. Verslag Medische commissie
11. Verslag Vertrouwenspersonen
12. Verslag commissie PR & Communicatie
13. Verslag IT, website, huisstijl
14. Verslag Facilitair/kantine
15. Verslag Penningmeester
16. Verslag Kascommissie
17. Benoeming leden Kascommissie
18. Benoeming bestuursleden *
19. Voorstel statutenwijziging
20. Vooruitblik 2017
21. Rondvraag
22. Sluiting
 
*Tijdens deze ALV zullen de huidige penningmeester en het bestuurslid Technische Zaken aftreden. De penningmeester, Mark Venner, stelt zich opnieuw verkiesbaar.
Het bestuurslid Technische Zaken, Henri van Limpt, stelt zich niet herkiesbaar.
In lijn met de organisatorische veranderingen binnen het bestuur stelt het bestuur voor om deze functie niet op te vullen, maar deze over te laten nemen door het huidige bestuurslid Cor Aalberts.

Leden die zich ook verkiesbaar willen stellen, kunnen dit conform artikel 9 van de Statuten, tot aan de vergadering aangeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het concept verslag van de vorige vergadering is hier in te zien. 

De verslagen van de verschillende commissies zijn op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Het financiële verslag is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Aan- en afmeldingen kunnen aan het bestuur worden verzonden via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

Share

Sponsoren