ea_header04.jpg

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26 november

Het Bestuur van Eindhoven Atletiek nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 november 2015, aanvang 20.30 uur in de Samenloop.


Tijdens deze vergadering zullen de cijfers tot en met het 3e kwartaal aan u gepresenteerd worden.

Alle financiële informatie zal vanaf maandag 16 november ter inzage liggen in de kantine.

 

A G E N D A

 

• Opening
• Kascommissie
• Financiën
- Voorlopige balans per 1-10-2015 / voorlopige begroting 2016
- Begrotingsvisie komende jaren
- Contributie
   * eventuele consequenties begroting voor hoogte contributie
   * jaarlijkse indexering
• Rondvraag
• Sluiting
 

Aan- en afmeldingen kunnen aan het bestuur worden verzonden via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Naast verzending per e-mail wordt deze uitnodiging ook verspreid middels de fysieke en digitale communicatiemogelijkheden van Eindhoven Atletiek (infobord clubgebouw, nieuwsbrief, website etc.)

Sponsoren